Headerbild Headerbild Headerbild Headerbild

Bilder från Rom

Ni hittar dom på Facebook eller på resedagboken nu :)

I övrigt räknar jag Matte C nu för fullt. ska ha betygsamtal om Matte B i veckan håll tummarna!

Skriv en kommentar

Tema Fokus gjort av Mimmi Thorneus